Free cookie consent management tool by TermsFeedWebsite with Delayed SVG Image Displaycookie consent

Concurs GIVEAWAY – Castiga un pachet de produse pentru gradina

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Art.1 Organizatorul campaniei promotionale

1.1. Campania promotionala “Castiga un pachet de produse pentru gradina” („Campania Promotionala”) este organizata de s.c Morami s.r.l., persoana juridica romana, cu sediul  in Oradea, Str. Piata Ignatie Darabant nr 1, avand Codul Unic de inregistrare RO24932222, denumita in continuare “Organizator”.

1.2. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, urmand a fi disponibil pe site-ul www.horticola.ro  pe toata perioada de desfasurare a Campaniei Promotionale .

1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment oricare din conditiile stabilite in prezentul Regulament in perioada desfasurarii Campaniei Promotionale, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste modificari.

Art.2 Denumire. Durata. Locul desfasurarii

2.1. Campania promotionala poarta denumirea “Castiga un pachet de produse pentru gradina””.

2.2. Campania promotionala se desfasoara in perioada 16.02.- 25.02.2024, ora 23:59, pe platforma de socializare Facebook.

Art.3 Produse participante la Campania Promotionala

3.1. Obiectul Campaniei Promotionale il reprezinta urmatorul (denumit in continuare “Produsul Campaniei Promotionale” sau „Premiul”), in conditiile mentionate in prezentul Regulament, si contine .

Art.4 Modul de desfasurare al Campaniei Promotionale si oferirea Premiului

4.1. Persoanele care doresc sa participe la campanie trebuie:

- sa se inregistreze/conecteze in aplicatia mobila de socializare Facebook sau pe desktop la www.facebook.com, unde persoanele detin un cont;

- sa intre pe profilul de Facebook https://www.facebook.com/horticolaromania  si sa dea ”Like” pagina oficiala Horticola Romania;

- sa lase un comentariu la postare conform cerintelor din textul acesteia.

4.2. Va fi luat in considerare un singur comentariu pentru fiecare utilizator de Facebook care a comentat la postare.

4.3. La finalul concursului, se va realiza o tragere la sorti prin https://commentpicker.com/ prin care se vor extrage 1 castigator si 2 rezerve.

Mentiune: Pentru a putea verifica indeplinirea conditiilor de participare la Campania Promotionala, participantii sunt obligati sa aiba publice detaliile legate de ’’Like-ul’’ acordat paginii oficiale Horticola https://www.facebook.com/horticolaromania . In caz contrar, se va considera ca nu indeplinesc conditiile de participare la Campania Promotionala.

4.4. Premiul consta in:

1             E35000500AN Ghiveci rotund Arca Eda Design Kurv Cancun              

2             TF10      Substrat Tuttofiori universal, sac 10 l

3             ST1377 Kit premium classic taiere (st377+st1613) 

4             ESPOSUP6FIAL La nutrizione - ingrasamant super, fiola 6x35 ml 

5             ST22132             Manusi de gradina de iarna, hidrorepelente, culoare alb/negru

6             ST21000             Sort de gradina stocker 

7             ST21041             Suport perna cu aer pentru genunchi 

8             ASF 342/3          As flori - petunia pitica compacta alba plic 0,4 g 

9             ASF 355/11       As flori - panselute gigante elvetiene galbene plic 0,4 g 

10          MOMO  Horticola - pachet cadou aniversare 15 ani format din 15 plicuri de seminte de legume

4.5. Castigatorul concursului va fi anuntat in cursul zilei de marti, 26.02.2024, pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/horticolaromania, prin publicarea extragerii in postare pe Facebook a fericitului castigator al concursului. Castigatorul are la dispozitie 48 de ore pentru a ne trimite datele de contact (numar de telefon, adresa de livrare) printr-un mesaj privat, pe Facebook. Daca, in termen de 48 de ore lucratoare, castigatorul nu va putea fi contactat, ne rezervam dreptul de a contacta rezervele. In cazul in care prima rezerva nu raspunde in termen de 48 ore, va fi contactata urmatoarea rezerva. Daca rezervele nu vor confirma premiul, acesta va fi reportat.

4.6. Castigatorului desemnat prin tragere la sorti, i se va trimite Premiul prin intermediul curierului, in cazul in care castigatorul are domiciliul in alt oras decat Oradea sau Salonta sau ridicare personala din magazinele Horticola, in cazul in care gastigatorul este domiciliat in Oradea sau Salonta.

4.7. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru cazurile in care castigatorul nu este gasit de curier in vederea remiterii Premiului. In aceasta situatie, Premiul neridicat nu mai este afectat Concursului, ramanand astfel in proprietatea Organizatorului.

4.8.  La predarea Premiului se va completa de catre Organizator impreuna cu castigatorul un proces-verbal de predare primire a Premiului care va cuprinde, pe langa datele de identificare ale castigatorului, Premiul castigat, o declaratie pe proprie raspundere a castigatorului in sensul in care indeplineste conditiile de participare impuse de prezentul Regulament, data predarii Premiului si semnatura acestuia.

4.9. Participantul la Concurs, desemnat castigator in urma tragerii la sorti, care refuza Premiul sau care nu indeplineste conditiile prevazute de prezentul Regulament, pierde automat calitatea de castigator si nu poate intra in posesia Premiului.

4.10. Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alt premiu si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia in bani. In cazul refuzului castigatorului de a beneficia de Premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia Premiului), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a Premiului.

4.11. Valoarea Premiului oferit in cadrul Giveaway-ului este de  612.9 lei cu TVA, representand valoarea neta.

Art.5    Dreptul si conditiile de participare

5.1. Concursul este deschis tuturor persoanelor fizice in varsta de peste 18 ani la data inceperii Concursului, care iși au domiciliul sau reședinta in Romania (denumite in continuare „Participanti”).

5.2. Poate detine calitatea de „Participant” persoana fizica care indeplinește toate criteriile de participare prezentate in acest Regulament.

5.3. Prin participarea la acest concurs participantii acceptă integral și liber consimtit prevederile acestui Regulament.

5.4. Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane:

1. angajatii Organizatorului;

2. angajatii companiilor implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;

3. persoanele fizice implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;

4. rudele de gradul I si II, si afinii angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Campanie.

Art.6 Protectia datelor cu caracter personal

6.1. Participarea la Campania Promotionala implica acceptarea expresa de catre participanti ca datele lor personale sa fie stocate si prelucrate de Organizator in vederea desfasurarii Campaniei Promotionale si pentru potentiale informari ulterioare din partea acestuia in legatura cu Campania Promotionala.

6.2. Organizatorul nu va transmite datele personale catre terti, cu exceptia entitatilor implicate exclusiv in organizarea/desfasurarea Campaniei Promotionale.

6.3. Participantilor la promotie le sunt garantate drepturile prevazute de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul General privind Protectia Datelor”) (i.e. dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau stergerea datelor, dreptul de opozitie, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a-si retrage consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor, dreptul de a se opune prelucrarilor automate si crearii de profiluri, dreptul de a depune plangere) pe baza cererii scrise a participantului, datata si semnata, expediata la sediul Organizatorului din Oradea, Str. Piata Ignatie Darabant nr 1.

6.4. In cadrul Campaniei Promotionale, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i)  Nume si prenume;

(ii) Adresa de email;

(iii) Numar de telefon;

(iv) CNP;

(v) Adresa de livrare.

Codul numeric personal, numarul de telefon si adresa de livrareva fi colectat doar in cazul participantilor declarati castigatori, din perspectiva conformarii cu obligatiile fiscale impuse de legislatia aplicabila si doar pentru a putea verifica daca varsta participantilor este conform Regulamentului, la momentul inscrierii in Campaniei Promotionala.

6.5. Datele cu caracter personal ale participantilor la Campania Promotionala vor fi prelucrate exclusiv in urmatoarele scopuri:

(i) organizarea si desfasurarea Campaniei Promotionale;

(ii) desemnarea si validarea participatilor declarati castigatori;

(iii) atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Organizatorului.

6.6. Datele cu caracter personal ale participantilor vor fi stocate potrivit politicii Organizatorului de prelucrare a datelor personale, disponibila pe www.horticola.ro

Art.7 Litigii

7.1. In cazul unor eventuale dispute aparute intre Organizator si participantii la Campania Promotionala, acestea vor fi mai intai solutionate pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, orice litigiu va fi inaintat spre rezolvare instantelor judecatoresti competente.

Art.8 Dispozitii finale

8.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania Promotionala oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, fara a putea fi atrasa in acest caz raspunderea acestuia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe platforma online www.horticola.ro ).

8.2. Organizatorul si participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile prezentului Regulament. Astfel, pentru a putea participa la promotie, clientii sunt obligati sa respecte prevederile prezentului Regulament.

8.3. Orice contestare avand ca obiect Campania Promotionala poate fi formulata in scris si depusa la adresa situata in Oradea, Str. Piata Ignatie Darabant nr 1.sau la urmatoarea adresa de email: contact@horticola.ro.

8.4. Toate prevederile referitoare la frauda, mentionate pe platforma online www.morami.rosunt pe deplin aplicabile in ceea ce priveste fraudarea promotiei, iar tentativa de frauda va fi adusa la cunostinta organelor abilitate.

8.5. In cazul in care exista situatii de frauda identificate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda conturile astfel create si de a retrage beneficiile aferente promotiilor sau ofertelor in curs, de a anula comenzile fara preaviz, instiintare, alte formalitati sau despagubiri.

8.6. Prezentul Regulament se completeaza cu orice alte prevederi si mentiuni din “Termeni si Conditii” de pe www.horticola.ro, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul www.horticola.ro.

Concurs GIVEAWAY – Castiga un Nebulizator Geyser

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Art.1 Organizatorul campaniei promotionale

1.1. Campania promotionala “Gastiga un Nebulizator Geyser” („Campania Promotionala”) este organizata de s.c Morami s.r.l., persoana juridica romana, cu sediul  in Oradea, Str. Piata Ignatie Darabant nr 1, avand Codul Unic de inregistrare RO24932222, denumita in continuare “Organizator”.

1.2. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, urmand a fi disponibil pe site-ul www.horticola.ro  pe toata perioada de desfasurare a Campaniei Promotionale .

1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment oricare din conditiile stabilite in prezentul Regulament in perioada desfasurarii Campaniei Promotionale, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste modificari.

Art.2 Denumire. Durata. Locul desfasurarii

2.1. Campania promotionala poarta denumirea “Gastiga un Nebulizator Geyser”.

2.2. Campania promotionala se desfasoara in perioada 22.05.-2.06.2023, ora 23:59, pe platforma de socializare Facebook.

Art.3 Produse participante la Campania Promotionala

3.1. Obiectul Campaniei Promotionale il reprezinta urmatorul (denumit in continuare “Produsul Campaniei Promotionale” sau „Premiul”), in conditiile mentionate in prezentul Regulament, si contine o nebulizator Geyser de 2L.

Art.4 Modul de desfasurare al Campaniei Promotionale si oferirea Premiului

4.1. Persoanele care doresc sa participe la campanie trebuie:

- sa se inregistreze/conecteze in aplicatia mobila de socializare Facebook sau pe desktop la www.facebook.com, unde persoanele detin un cont;

- sa intre pe profilul de Facebook https://www.facebook.com/horticolaromania  si sa dea ”Like” pagina oficiala Horticola Romania;

- sa lase un comentariu la postare conform cerintelor din textul acesteia.

4.2. Va fi luat in considerare un singur comentariu pentru fiecare utilizator de Facebook care a comentat la postare.

4.3. La finalul concursului, se va realiza o tragere la sorti prin https://commentpicker.com/ prin care se vor extrage 1 castigator si 2 rezerve.

Mentiune: Pentru a putea verifica indeplinirea conditiilor de participare la Campania Promotionala, participantii sunt obligati sa aiba publice detaliile legate de ’’Like-ul’’ acordat paginii oficiale Horticola https://www.facebook.com/horticolaromania . In caz contrar, se va considera ca nu indeplinesc conditiile de participare la Campania Promotionala.

4.4. Premiul consta in:

Nebulizator Geyser de 2L produs de Stocker Garden.

4.5. Castigatorul concursului va fi anuntat in cursul zilei de marti, 6.02.2023, pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/horticolaromania, prin publicarea extragerii in postare pe Facebook a fericitului castigator al concursului. Castigatorul are la dispozitie 48 de ore pentru a ne trimite datele de contact (numar de telefon, adresa de livrare) printr-un mesaj privat, pe Facebook. Daca, in termen de 48 de ore lucratoare, castigatorul nu va putea fi contactat, ne rezervam dreptul de a contacta rezervele. In cazul in care prima rezerva nu raspunde in termen de 48 ore, va fi contactata urmatoarea rezerva. Daca rezervele nu vor confirma premiul, acesta va fi reportat.

4.6. Castigatorului desemnat prin tragere la sorti, i se va trimite Premiul prin intermediul curierului, in cazul in care castigatorul are domiciliul in alt oras decat Oradea sau Salonta sau ridicare personala din magazinele Horticola, in cazul in care gastigatorul este domiciliat in Oradea sau Salonta.

4.7. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru cazurile in care castigatorul nu este gasit de curier in vederea remiterii Premiului. In aceasta situatie, Premiul neridicat nu mai este afectat Concursului, ramanand astfel in proprietatea Organizatorului.

4.8.  La predarea Premiului se va completa de catre Organizator impreuna cu castigatorul un proces-verbal de predare primire a Premiului care va cuprinde, pe langa datele de identificare ale castigatorului, Premiul castigat, o declaratie pe proprie raspundere a castigatorului in sensul in care indeplineste conditiile de participare impuse de prezentul Regulament, data predarii Premiului si semnatura acestuia.

4.9. Participantul la Concurs, desemnat castigator in urma tragerii la sorti, care refuza Premiul sau care nu indeplineste conditiile prevazute de prezentul Regulament, pierde automat calitatea de castigator si nu poate intra in posesia Premiului.

4.10. Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alt premiu si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia in bani. In cazul refuzului castigatorului de a beneficia de Premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia Premiului), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a Premiului.

4.11. Valoarea Premiului oferit in cadrul Giveaway-ului este de  195 lei cu TVA, representand valoarea neta.

Art.5    Dreptul si conditiile de participare

5.1. Concursul este deschis tuturor persoanelor fizice in varsta de peste 18 ani la data inceperii Concursului, care iși au domiciliul sau reședinta in Romania (denumite in continuare „Participanti”).

5.2. Poate detine calitatea de „Participant” persoana fizica care indeplinește toate criteriile de participare prezentate in acest Regulament.

5.3. Prin participarea la acest concurs participantii acceptă integral și liber consimtit prevederile acestui Regulament.

5.4. Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane:

1. angajatii Organizatorului;

2. angajatii companiilor implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;

3. persoanele fizice implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;

4. rudele de gradul I si II, si afinii angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Campanie.

Art.6 Protectia datelor cu caracter personal

6.1. Participarea la Campania Promotionala implica acceptarea expresa de catre participanti ca datele lor personale sa fie stocate si prelucrate de Organizator in vederea desfasurarii Campaniei Promotionale si pentru potentiale informari ulterioare din partea acestuia in legatura cu Campania Promotionala.

6.2. Organizatorul nu va transmite datele personale catre terti, cu exceptia entitatilor implicate exclusiv in organizarea/desfasurarea Campaniei Promotionale.

6.3. Participantilor la promotie le sunt garantate drepturile prevazute de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul General privind Protectia Datelor”) (i.e. dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau stergerea datelor, dreptul de opozitie, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a-si retrage consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor, dreptul de a se opune prelucrarilor automate si crearii de profiluri, dreptul de a depune plangere) pe baza cererii scrise a participantului, datata si semnata, expediata la sediul Organizatorului din Oradea, Str. Piata Ignatie Darabant nr 1.

6.4. In cadrul Campaniei Promotionale, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i)  Nume si prenume;

(ii) Adresa de email;

(iii) Numar de telefon;

(iv) CNP;

(v) Adresa de livrare.

Codul numeric personal, numarul de telefon si adresa de livrareva fi colectat doar in cazul participantilor declarati castigatori, din perspectiva conformarii cu obligatiile fiscale impuse de legislatia aplicabila si doar pentru a putea verifica daca varsta participantilor este conform Regulamentului, la momentul inscrierii in Campaniei Promotionala.

6.5. Datele cu caracter personal ale participantilor la Campania Promotionala vor fi prelucrate exclusiv in urmatoarele scopuri:

(i) organizarea si desfasurarea Campaniei Promotionale;

(ii) desemnarea si validarea participatilor declarati castigatori;

(iii) atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Organizatorului.

6.6. Datele cu caracter personal ale participantilor vor fi stocate potrivit politicii Organizatorului de prelucrare a datelor personale, disponibila pe www.horticola.ro

Art.7 Litigii

7.1. In cazul unor eventuale dispute aparute intre Organizator si participantii la Campania Promotionala, acestea vor fi mai intai solutionate pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, orice litigiu va fi inaintat spre rezolvare instantelor judecatoresti competente.

Art.8 Dispozitii finale

8.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania Promotionala oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, fara a putea fi atrasa in acest caz raspunderea acestuia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe platforma online www.horticola.ro ).

8.2. Organizatorul si participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile prezentului Regulament. Astfel, pentru a putea participa la promotie, clientii sunt obligati sa respecte prevederile prezentului Regulament.

8.3. Orice contestare avand ca obiect Campania Promotionala poate fi formulata in scris si depusa la adresa situata in Oradea, Str. Piata Ignatie Darabant nr 1.sau la urmatoarea adresa de email: contact@horticola.ro.

8.4. Toate prevederile referitoare la frauda, mentionate pe platforma online www.morami.rosunt pe deplin aplicabile in ceea ce priveste fraudarea promotiei, iar tentativa de frauda va fi adusa la cunostinta organelor abilitate.

8.5. In cazul in care exista situatii de frauda identificate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda conturile astfel create si de a retrage beneficiile aferente promotiilor sau ofertelor in curs, de a anula comenzile fara preaviz, instiintare, alte formalitati sau despagubiri.

8.6. Prezentul Regulament se completeaza cu orice alte prevederi si mentiuni din “Termeni si Conditii” de pe www.horticola.ro, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul www.horticola.ro.

Concurs GIVEAWAY - HORTICOLANSARE

Art.1 Organizatorul campaniei promotionale

1.1. Campania promotionala “Concurs GIVEAWAY – Horticolansare” („Campania Promotionala”) este organizata de s.c Morami s.r.l., persoana juridica romana, cu sediul  in Oradea, Str. Piata Ignatie Darabant nr 1, avand Codul Unic de inregistrare RO24932222, denumita in continuare “Organizator”.

1.2. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, urmand a fi disponibil pe site-ul www.horticola.ro  pe toata perioada de desfasurare a Campaniei Promotionale .

1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment oricare din conditiile stabilite in prezentul Regulament in perioada desfasurarii Campaniei Promotionale, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste modificari.

Art.2 Denumire. Durata. Locul desfasurarii

2.1. Campania promotionala poarta denumirea “Concurs GIVEAWAY – Horticolansare”.

2.2. Campania promotionala se desfasoara in perioada 12.08.-09.09.2022, ora 23:59, pe platforma de socializare Facebook.

Art.3 Produse participante la Campania Promotionala

3.1. Obiectul Campaniei Promotionale il reprezinta urmatorul (denumit in continuare “Produsul Campaniei Promotionale” sau „Premiul”), in conditiile mentionate in prezentul Regulament, si contine o pompa electrica de stropit NEBLA de 15 L (https://horticola.ro/4657-pompa-de-stropit-electro-nebla-15-l-li-ion-fpm.html).

Art.4 Modul de desfasurare al Campaniei Promotionale si oferirea Premiului

4.1. Persoanele care doresc sa participe la campanie trebuie:

- sa se inregistreze/conecteze in aplicatia mobila de socializare Facebook sau pe desktop la www.facebook.com, unde persoanele detin un cont;

- sa intre pe profilul de Facebook https://www.facebook.com/horticolaromania si sa dea ”Like” pagina oficiala Horticola Romania;

- sa lase un comentariu la postare conform cerintelor din textul acesteia.

- sa distribuie postarea cu concursul din pagina oficiala Horticola Romania.

4.2. Va fi luat in considerare un singur comentariu pentru fiecare utilizator de Facebook care a comentat la postare.

4.3. La finalul concursului, se va realiza o tragere la sorti prin https://commentpicker.com/ prin care se vor extrage 1 castigator si 2 rezerve.

Mentiune: Pentru a putea verifica indeplinirea conditiilor de participare la Campania Promotionala, participantii sunt obligati sa aiba publice detaliile legate de ’’Like-ul’’ acordat paginii oficiale Horticola https://www.facebook.com/horticolaromania. In caz contrar, se va considera ca nu indeplinesc conditiile de participare la Campania Promotionala.

4.4. Premiul consta in:

Pompa electrica de stropit NEBLA de 15 L (https://horticola.ro/4657-pompa-de-stropit-electro-nebla-15-l-li-ion-fpm.html).

4.5. Castigatorul concursului va fi anuntat in cursul zilei de vineri, 09.09.2022, pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/horticolaromania, Live prin extragere si printr-o postare a concursului. Castigatorul are la dispozitie 48 de ore pentru a ne trimite datele de contact (numar de telefon, adresa de livrare) printr-un mesaj privat, pe Facebook. Daca, in termen de 48 de ore lucratoare, castigatorul nu va putea fi contactat, ne rezervam dreptul de a contacta rezervele. In cazul in care prima rezerva nu raspunde in termen de 48 ore, va fi contactata urmatoarea rezerva. Daca rezervele nu vor confirma premiul, acesta va fi reportat.

4.6. Castigatorului desemnat prin tragere la sorti, i se va trimite Premiul prin intermediul curierului, in cazul in care castigatorul are domiciliul in alt oras decat Oradea sau Salonta sau ridicare personala din magazinele Horticola, in cazul in care gastigatorul este domiciliat in Oradea sau Salonta.

4.7. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru cazurile in care castigatorul nu este gasit de curier in vederea remiterii Premiului. In aceasta situatie, Premiul neridicat nu mai este afectat Concursului, ramanand astfel in proprietatea Organizatorului.

4.8. La predarea Premiului se va completa de catre Organizator impreuna cu castigatorul un proces-verbal de predare primire a Premiului care va cuprinde, pe langa datele de identificare ale castigatorului, Premiul castigat, o declaratie pe proprie raspundere a castigatorului in sensul in care indeplineste conditiile de participare impuse de prezentul Regulament, data predarii Premiului si semnatura acestuia.

4.9. Participantul la Concurs, desemnat castigator in urma tragerii la sorti, care refuza Premiul sau care nu indeplineste conditiile prevazute de prezentul Regulament, pierde automat calitatea de castigator si nu poate intra in posesia Premiului.

4.10. Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alt premiu si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia in bani. In cazul refuzului castigatorului de a beneficia de Premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia Premiului), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a Premiului.

4.11. Valoarea Premiului oferit in cadrul Giveaway-ului este de  1.122 lei cu TVA, representand valoarea neta.

Art.5 Dreptul si conditiile de participare

5.1. Concursul este deschis tuturor persoanelor fizice in varsta de peste 18 ani la data inceperii Concursului, care iși au domiciliul sau reședinta in Romania (denumite in continuare „Participanti”).

5.2. Poate detine calitatea de „Participant” persoana fizica care indeplinește toate criteriile de participare prezentate in acest Regulament.

5.3. Prin participarea la acest concurs participantii acceptă integral și liber consimtit prevederile acestui Regulament.

5.4. Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane:

1. angajatii Organizatorului;

2. angajatii companiilor implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;

3. persoanele fizice implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;

4. rudele de gradul I si II, si afinii angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Campanie.

Art.6 Protectia datelor cu caracter personal

6.1. Participarea la Campania Promotionala implica acceptarea expresa de catre participanti ca datele lor personale sa fie stocate si prelucrate de Organizator in vederea desfasurarii Campaniei Promotionale si pentru potentiale informari ulterioare din partea acestuia in legatura cu Campania Promotionala.

6.2. Organizatorul nu va transmite datele personale catre terti, cu exceptia entitatilor implicate exclusiv in organizarea/desfasurarea Campaniei Promotionale.

6.3. Participantilor la promotie le sunt garantate drepturile prevazute de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul General privind Protectia Datelor”) (i.e. dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau stergerea datelor, dreptul de opozitie, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a-si retrage consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor, dreptul de a se opune prelucrarilor automate si crearii de profiluri, dreptul de a depune plangere) pe baza cererii scrise a participantului, datata si semnata, expediata la sediul Organizatorului din Oradea, Str. Piata Ignatie Darabant nr 1.

6.4. In cadrul Campaniei Promotionale, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i) Nume si prenume;

(ii) Adresa de email;

(iii) Numar de telefon;

(iv) CNP;

(v) Adresa de livrare.

Codul numeric personal, numarul de telefon si adresa de livrareva fi colectat doar in cazul participantilor declarati castigatori, din perspectiva conformarii cu obligatiile fiscale impuse de legislatia aplicabila si doar pentru a putea verifica daca varsta participantilor este conform Regulamentului, la momentul inscrierii in Campaniei Promotionala.

6.5. Datele cu caracter personal ale participantilor la Campania Promotionala vor fi prelucrate exclusiv in urmatoarele scopuri:

  (i) organizarea si desfasurarea Campaniei Promotionale;

  (ii) desemnarea si validarea participatilor declarati castigatori;

  (iii) atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Organizatorului.

6.6. Datele cu caracter personal ale participantilor vor fi stocate potrivit politicii Organizatorului de prelucrare a datelor personale, disponibila pe www.horticola.ro

Art.7 Litigii

7.1. In cazul unor eventuale dispute aparute intre Organizator si participantii la Campania Promotionala, acestea vor fi mai intai solutionate pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, orice litigiu va fi inaintat spre rezolvare instantelor judecatoresti competente.

Art.8 Dispozitii finale

8.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania Promotionala oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, fara a putea fi atrasa in acest caz raspunderea acestuia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe platforma online www.horticola.ro).

8.2. Organizatorul si participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile prezentului Regulament. Astfel, pentru a putea participa la promotie, clientii sunt obligati sa respecte prevederile prezentului Regulament.

8.3. Orice contestare avand ca obiect Campania Promotionala poate fi formulata in scris si depusa la adresa situata in Oradea, Str. Piata Ignatie Darabant nr 1.sau la urmatoarea adresa de email: contact@horticola.ro.

8.4. Toate prevederile referitoare la frauda, mentionate pe platforma online www.morami.rosunt pe deplin aplicabile in ceea ce priveste fraudarea promotiei, iar tentativa de frauda va fi adusa la cunostinta organelor abilitate.

8.5. In cazul in care exista situatii de frauda identificate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda conturile astfel create si de a retrage beneficiile aferente promotiilor sau ofertelor in curs, de a anula comenzile fara preaviz, instiintare, alte formalitati sau despagubiri.

8.6. Prezentul Regulament se completeaza cu orice alte prevederi si mentiuni din “Termeni si Conditii” de pe www.horticola.ro, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul www.horticola.ro.